BIP Strona główna Biuletyn Informacji publicznej www.bip.gov.pl
Wyszukiwanie:
Menu podmiotowe
Menu przedmiotowe
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Strona główna
Redaktorzy bip'u
Rejestr zmian
Mapa serwisu
www.bip.gov.pl
Administracja e-bip
naglowek
Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych

Podstawowe akty prawne regulujące sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych dotyczących funkcjonowania WCPR, to w szczególności:


  • ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu Rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011, Nr 149, poz. 887 z późn. zm.

  • ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)

  • ustawa o z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997r., Nr 123, poz. 7760 z późn. zm.) oraz ustawy ustrojowe.


Statut WCPR -> nadaje i zmienia uchwałą - Rada Miasta Stołecznego Warszawy.


Zarządzenia Dyrektora WCPR -> projekt zarządzenia przygotowuje Kierownik Działu merytorycznego /pracownik Działu z własnej inicjatywy lub na polecenie Dyrektora WCPR bądź Zastępcy Dyrektora lub Głównego Księgowego – sprawującego nadzór merytoryczny nad Działem i regulowanymi zagadnieniami.  • Projekt zarządzenia wymaga uzgodnienia z Kierownikami Działów współpracujących oraz uzyskania opinii Radcy Prawnego, pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

  • Rejestr zarządzeń Dyrektora WCPR – podpisane przez Dyrektora zarządzenie jest rejestrowane w Rejestrze prowadzonym przez wyznaczonego pracownika Działu Kadr, Organizacji i Kontroli.

Data dodania: 30-11-2012 07:42:22
Autor: Jakub Przewalski, jakub.przewalski@wcpr.pl
Publikujący: Jakub Przewalski, jakub.przewalski@wcpr.pl
Modyfikujący: Jakub Przewalski, jakub.przewalski@wcpr.pl
Ostatnia modyfikacja: 30-11-2012 07:50:22
Odwiedzin: 3318

Drukuj tekst

Wyślij link

Kopiuj tekst

Gdzie jestem?

dol_krotki dol_dlugiSkocz do góry